ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WILDROBE

ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ WILDROBE. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Η΄ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ.

Εισαγωγή

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του Wildrobe (εφεξής αποκαλούμενος ως «Ιστότοπος»). Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής αποκαλούνοι ως «Όροι Χρήσης»), καθώς περιγράφουν και επεξηγούν τους σημαντικούς όρους που θα χρειαστεί να κατανοήσετε για τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, προτού τις χρησιμοποιήσετε

Το Wildrobe παρέχει στους εγγεγραμμένους Χρήστες του που επιθυμούν να πουλήσουν και να αγοράσουν αντικείμενα που τους ανήκουν αποκλειστικά από τις κατηγορίες ειδών ρουχισμού, υποδημάτων και αξεσουάρ τη δυνατότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω του Ιστοτόπου του Wildrobe. Το Wildrobe διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναρτά απευθείας προς πώληση καταχωρήσεις αντικειμένων που έχει στην κυριότητά του.

Όροι

Σε αυτούς τους Όρους Χρήσης οι ακόλουθοι όροι ερμηνεύονται ως ακολούθως:

 • Αγοραστής: Όποιος Χρήστης σκοπεύει να πραγματοποιήσει ή/και πραγματοποιεί μια ή περισσότερες αγορές Αντικειμένων στον Ιστότοπο.
 • Αντικείμενα: Είδη ρουχισμού, υποδήματα και κάθε είδος αξεσουάρ, των οποίων η κυκλοφορία δεν απαγορεύεται από τον νόμο, βρίσκονται στην κυριότητα του εκάστοτε Χρήστη κι έχουν αγοραστεί για μη εμπορικό σκοπό από τον ίδιο, τα οποία αναρτώνται από τον Χρήστη στον Ιστότοπο, μετά από έγκριση του Wildrobe, με σκοπό την πραγματοποίηση Συναλλαγής.
 • Βασική Υπηρεσία: Η δυνατότητα που παρέχεται από το Wildrobe στους Χρήστες και Επισκέπτες, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων να αναρτούν Αντικείμενα στις κατάλληλες Κατηγορίες του Ιστοτόπου ή/και να βλέπουν Αντικείμενα, συμμετέχοντας απευθείας στην αγορά και πώληση Αντικειμένων και επικοινωνώντας μεταξύ τους κατ’ ιδίαν ή δημόσια.
 • Διαδικτυακή εικονική πλατφόρμα: Η διαδικτυακή εικονική πλατφόρμα του Wildrobe, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι Χρήστες και μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν Αντικείμενα και να επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με το Wildrobe.
 • Ειδήσεις: Προτάσεις, διαγωνισμοί ή νέες Υπηρεσίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.
 • Επιβεβαίωση Αντικειμένου: Η επιβεβαίωση του Αγοραστή σε σχέση με την παραλαβή ενός Αντικειμένου, το οποίο αγόρασε μέσω του Ιστότοπου.
 • Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: Τυχόν Επιπρόσθετες Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο και δημοσιεύονται σε αυτόν, οι οποίες δεν θεωρούνται κομμάτι της Βασικής Υπηρεσίας και ενδεχομένως υπόκεινται σε ξεχωριστούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 • Επισκέπτης: Οποιοσδήποτε μη εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο, ο οποίος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μέχρι του βαθμού που ο Ιστότοπος δεν απαιτεί εγγραφή για τέτοιου είδους χρήση.
 • Ιστότοπος: Ο Ιστότοπος του Wildrobe, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.wildrobe.com και αποτελείται από την Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα μαζί με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.
 • Καταχώρηση(εις): Η σχετική Καταχώρηση(εις), όπου αποθηκεύονται πληροφορίες και στοιχεία Αντικειμένων που ανήκουν στον Χρήστη, έχουν αγοραστεί για μη εμπορικό σκοπό, έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτόν και υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του να τα πουλήσει. Η αντιστοίχιση Αντικείμενων σε συγκεκριμένες λίστες καταχωρήσεων καθορίζεται από το Wildrobe και όλοι οι Χρήστες αποδέχονται και συναινούν στις σχετικές συσχετίσεις.
 • Λογαριασμοί του Ιστοτόπου: Οι δημοσιευμένοι λογαριασμοί του Wildrobe στο Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, Snapchat και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιεύονται πληροφορίες και συναφές περιεχόμενο με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του καθώς και μεταξύ άλλων περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους Χρήστες.
 • Λογαριασμός Χρήστη ή Λογαριασμός: Ο λογαριασμός που προκύπτει από την εγγραφή του Χρήστη στον Ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικών με την χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου.
 • Μεταφορά: Μεταφορά ενός Αντικειμένου στον Αγοραστή ή οποιονδήποτε άλλο Χρήστη υποδείξει αυτός θα διενεργείται σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου.
 • Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης: Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης μαζί με όλες τις μετέπειτα προσθήκες και τροποποιήσεις τους.
 • Ποιότητα Αντικειμένου: Τα ποιοτικά προαπαιτούμενα που συνήθως εφαρμόζονται στη διαδικτυακή εικονική πλατφόρμα για τέτοιου είδους Αντικείμενα ή τέτοιους είδους ποιοτικά προαπαιτούμενα τα οποία διαφορετικά συμφωνούνται μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή ως μέρος της Συναλλαγής.
 • Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων: Το έγγραφο που περιγράφει πως το Wildrobe συλλέγει, χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα και άλλες σημαντικές πληροφορίες από οποιονδήποτε Χρήστη ή Επισκέπτη του Ιστοτόπου.
 • Προσωπικά Μηνύματα: Προσωπική Επικοινωνία μεταξύ Χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα (αποστολής και παραλαβής) μηνυμάτων του Ιστοτόπου, τα οποία μπορούν να δουν μόνον αυτοί οι Χρήστες. Επισκέπτες του Ιστοτόπου δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα (αποστολής και παραλαβής) μηνυμάτων.
 • Πωλητής: Όποιος Χρήστης επιθυμεί να καταχωρήσει προκειμένου να πουλήσει ένα ή περισσότερα Αντικείμενα, τα οποία μετά την σχετική καταχώρηση έχουν γίνει αποδεκτά από το Wildrobe προκειμένου να αναρτηθούν στον Ιστότοπο.
 • Συναλλαγή: Όλες οι συναλλαγές που μεταφέρουν την κυριότητα ή/και την χρήση ενός Αντικειμένου από έναν Χρήστη σε έναν άλλο κατόπιν δικής τους συμφωνίας μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών του Wildrobe.
 • Υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Wildrobe μέσω του Ιστοτόπου του, συμπεριλαμβανομένης της Βασικής Υηρεσίας και των Επιπρόσθετων Υπηρεσιών.
 • Χρήστης: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μετά την εγγραφή του στον Ιστότοπο, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του Wildrobe στον Ιστότοπο, με σκοπό να ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες, οι οποίες δεν σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα.
 • Wildrobe: Το Wildrobe είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Κωνσταντίνος Χ. Παπαζαφειρόπουλος και τον διακριτικό τίτλο Wildrobe, νομίμως εγγεγραμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην οδό Δήμητρας και στον αριθμό 3Α, με Τ.Κ. 14578 (τηλ. επικοινωνίας: 210-8132800).

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης είναι δεσμευτικοί και πρέπει να ακολουθούνται από όλους όσους χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ανεξάρτητα του αν είναι εγγεγραμμένοι ως Χρήστες ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ως Επισκέπτες χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή.

Οποιοσδήποτε μη εγγεγραμμένος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να χρησιμοποιεί μόνο μέρος των πληροφοριών ή/και μέρος των λειτουργιών του Ιστότοπου αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί Συναλλαγές. Οι μη εγγεγραμμένοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, άλλες ειδικές προϋποθέσεις και κανόνες που προβλέπονται στον Ιστότοπο (εφεξής συλλογικά «Πρόσθετοι Κανόνες του Ιστοτόπου») και κάθε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου.

Το Wildrobe, μέσω των διαχειριστών του, διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστικά δική του προαίρεση, να αλλάζει ή να τροποποιεί μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ή περαιτέρω ενημέρωση. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα και να προβαίνετε σε επισκόπηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης προκειμένου να γνωρίζετε οποιαδήποτε αναθεώρηση, η οποία σας δεσμεύει. Σε περίπτωση που το Wildrobe ενεργήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υπάρχει πάντοτε σε αυτή τη σελίδα σχετική δημοσίευση που θα υποδεικνύει την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ιστοτόπου. Η χρήση του Ιστοτόπου μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά αποδοχή από εσάς των νέων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης μην εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε (ή συνεχίζετε να εισέρχεστε ή να χρησιμοποιείτε) τον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά την εν λόγω σελίδα προκειμένου να διαπιστώνεται εάν έχουν γίνει αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και να προχωράτε σε επισκόπηση τέτοιων αλλαγών. Κάθε τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, θα εφαρμόζεται άμεσα σε όλους τους Χρήστες και Επισκέπτες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Μέσω του Ιστοτόπου, το Wildrobe παρέχει στους Χρήστες μια Διαδικτυακή Ψηφιακή Πλατφόρμα, η οποία τους επιτρέπει να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές Συναλλαγές, μη εμπορικού χαρακτήρα και να χρησιμοποιούν Επιπρόσθετες Υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο. Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν Αντικείμενα τους στις κατάλληλες Κατηγορίες στον Ιστότοπο, να αγοράζουν και να πωλούν Αντικείμενα, να επικοινωνούν μέσω προσωπικών μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το σύστημα αποστολής και παραλαβής μηνυμάτων του Ιστοτόπου, να αξιολογούν δημόσια Πωλητές από τους οποίους έχουν αγοράσει κάποιο Αντικείμενο. Ο Χρήστης, αφού αναρτήσει οποιοδήποτε Αντικείμενό του, συμφωνεί να περιμένει για εικοσιτέσσερις (24) ώρες προκειμένου το Wildrobe να εξετάσει και να αποδεχθεί ή απορρίψει το συγκεκριμένο αντικείμενο, πάντοτε ενημερώνοντας στη συνέχεια αντίστοιχα τον Χρήστη.

Η εγγραφή στη Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα του Wildrobe, η καταχώρηση Αντικειμένων στις κατάλληλες Κατηγορίες, η επισκόπηση Αντικειμένων, η προσωπική και η δημόσια αξιολόγηση Πωλητών στον Ιστότοπο είναι δωρεάν. Το Wildrobe χρεώνει μόνο προμήθεια ύψους 20% συν ΦΠΑ (επί του παρόντος 24%) σε κάθε Συναλλαγή.

Όταν εισέρχεστε στον Ιστότοπο μέσω κινητής συσκευής μπορεί να ισχύουν χρεώσεις ασυρμάτου από το φορέα κινητής τηλεφωνίας σας, χρεώσεις δεδομένων καθώς και άλλα τέλη.

Λογαριασμοί του Ιστοτόπου

Οι λογαριασμοί του Ιστοτόπου είναι συστατικά του μέρη. Ως συντάκτης τόσο του Ιστοτόπου όσο και των Λογαριασμών του Ιστοτόπου, το Wildrobe μπορεί να τοποθετεί τις ίδιες πληροφορίες τόσο στον Ιστότοπο όσο και στους Λογαριασμούς του Ιστοτόπου.

Ο παρόν Ιστότοπος είναι μια Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα και τόπος συναντήσεως.

Ο Ιστότοπος λειτουργεί ως Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα και τόπος συνάντησης που επιτρέπει στους Χρήστες που συμμορφώνονται με την πολιτική του Wildrobe να προσφέρουν, πωλούν και αγοράζουν συγκεκριμένα Αντικείμενα, όπως περιγράφονται ανωτέρω και να επικοινωνούν ιδιωτικά μέσω του συστήματος αποστολής και παραλαβής μηνυμάτων και δημόσια μέσω των σχολίων που μπορεί να αναρτά κανείς σε κάθε Αντικείμενο στον Ιστότοπο. Το Wildrobe δεν εμπλέκεται ευθέως στις Συναλλαγές μεταξύ μεταξύ Πωλητών και Αγοραστών. Ως αποτέλεσμα, το Wildrobe δεν έχει κανένα έλεγχο σε ότι αφορά την ποιότητα, γνησιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα από καμία άποψη των Αντικειμένων που αναρτώνται στον Ιστότοπο, τη δυνατότητα των Πωλητών να πωλούν Αντικείμενα ή τη δυνατότητα των Αγοραστών να πληρώνουν για Αντικείμενα. Το Wildrobe δεν κάνει προέλεγχο στους Χρήστες ή στο περιεχόμενο ή στις πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες. Το Wildrobe δεν εγγυάται ότι ένας Χρήστης ή Πωλητής θα ολοκληρώσει μια Συναλλαγή. Κατά συνέπεια, το Wildrobe δεν μεταφέρει την κυριότητα των Αντικειμένων από τον Πωλητή στον Αγοραστή. Το Wildrobe δεν εγγυάται την πραγματική ταυτότητα, ηλικία και εθνικότητα των Χρηστών. Το Wildrobe προτρέπει τους Πωλητές και τους Αγοραστές να επικοινωνούν απευθείας χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχονται στον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος είναι μια Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα και τόπος συνάντησης και ως τέτοιος δεν είναι υπεύθυνος για κανένα περιεχόμενο, για παράδειγμα, δεδομένα, κείμενα, πληροφορίες, ονόματα χρηστών, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, προφίλ, ηχητικά, video, Αντικείμενα και συνδέσμους που αναρτώνται από εσάς ή άλλους Χρήστες ή μέρη που βρίσκονται εκτός του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείται τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του με δική σας ευθύνη.

Ανάρτηση Αντικειμένων σε Κατηγορίες και Διαδικασία Πώλησης Αντικειμένου

Ο Πωλητής, όταν αναρτά ένα Αντικείμενο στην κατάλληλη Κατηγορία, πρέπει να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο ανάρτησης Αντικειμένων και να περιγράφει το Αντικείμενο όσο πιο εκτενώς γίνεται. Να υποδεικνύει ελαττώματα του Αντικειμένου, αν υπάρχουν, να υποδεικνύει αν συνοδεύεται το αντικείμενο από απόδειξη γνησιότητας (αν υπάρχει) και να υποδεικνύει την τιμή του Αντικειμένου. Εάν ο Πωλητής δεν υποδεικνύει τιμή πώλησης του Αντικειμένου, αυτό σημαίνει ότι ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά στον Πωλητή σε σχέση με την τιμή του Αντικειμένου. Ο Αγοραστής έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να επικοινωνεί με τον Πωλητή μέσω του συστήματος αποστολής και παραλαβής μηνυμάτων ή/και συστήματος υποβολής σχολίων του Ιστοτόπου προκειμένου να αντιπροτείνει ή να διαπραγματευτεί την τιμή του Αντικειμένου.

Στον Ιστότοπο μπορούν να αναρτώνται μόνο είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Τα Αντικείμενα που αναρτώνται στον Ιστότοπο πρέπει να περιγράφονται τόσο στο ερωτηματολόγιο ανάρτησης και να φωτογραφίζονται, ακολουθώντας τις οδηγίες του Wildrobe. Όταν αναρτάται ένα Αντικείμενο στον Ιστότοπο τουλάχιστον τέσσερις φωτογραφίες καλής ποιότητας του Αντικειμένου πρέπει να αναρτώνται δίπλα στην περιγραφή του Αντικειμένου. Απαγορεύεται να αναρτώνται φωτογραφίες από το Διαδίκτυο και όλες οι αναρτώμενες φωτογραφίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική ποιότητα και την πλήρη εξωτερική εμφάνιση του Αντικειμένου και να αποτυπώνουν την ύπαρξη ελαττωμάτων στο Αντικείμενο στην περίπτωση που υπάρχουν. Η αξιολόγηση της ποιότητας της φωτογραφίας του Αντικειμένου είναι εκ της φύσεώς της υποκειμενική και εξολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του Wildrobe να την αποδεχθεί ή όχι. Δεν υπάρχει όριο στην ποσότητα των Αντικειμένων που μπορεί να αναρτά ένας Χρήστης στον Ιστότοπο. Παρόλαυτά απαγορεύεται να αναρτά το ίδιο Αντικείμενο παραπάνω από μια φορά. Επιπρόσθετα, βρίσκεται εξολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του Wildrobe να αποδέχεται ένα αναρτηθέν Αντικείμενο να εμφανίζεται στην αντίστοιχη κατηγορία. Απαγορεύεται επίσης η καταχώρηση απομιμήσεων επωνύμων ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ. 

Άπαξ και ο Αγοραστής τοποθετήσει την παραγγελία ενός αντικειμένου, ο Πωλητής πρέπει είτε να αποδεχθεί την παραγγελία και να επιβεβαιώσει ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει το Αντικείμενο στο συγκεκριμένο Αγοραστής, μέσα σε τρεις (3) μέρες ή να την απορρίψει. Σε περίπτωση που καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν εκτελεστεί τότε η παραγγελία αυτομάτως θα ακυρώνεται μετά από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την υποβολή της παραγγελίας από τον Αγοραστή.

Μετά την αποδοχή τοποθέτησης της παραγγελίας του Αγοραστή από τον Πωλητή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Wildrobe σε συνεργασία με τη μεταφορική του εταιρεία συνεννοείται με τον δεύτερο για την παραλαβή του Αντικειμένου. Στη συνέχεια, το Αντικείμενο μεταφέρεται για έλεγχο στα κεντρικά της μεταφορικής εταιρείας πριν την αποστολή του στον Αγοραστή προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η περιγραφή του στην σχετική Ανάρτηση είναι ακριβής και ο Αγοραστής θα λάβει πραγματικά το Αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται στην Ανάρτηση. Άπαξ και ολοκληρωθεί ο έλεγχος το Αντικείμενο αποστέλλεται στον Αγοραστή και ο Αγοραστής καταβάλλει την πληρωμή με τη μορφή της αντικαταβολής παραλαμβάνοντας το Αντικείμενο και παραδίδοντας την αμοιβή στη μεταφορική εταιρεία που εκτελεί τη μεταφορά.

Ο Πωλητής αναρτώντας ένα Αντικείμενο θεωρείται ότι του ανήκει κατά κυριότητα και ότι ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι η περιγραφή του Αντικειμένου είναι πλήρης και ακριβής. Η Ανάρτηση Αντικειμένων στον Ιστότοπο είναι δωρεάν.

Εάν το Wildrobe στον πραναφερθέντα έλεγχο εντοπίσει ότι μια Καταχώρηση είναι ανακριβής, αρχικά θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή και θα τον ενημερώσει σχετικά με την εντοπισθείσα ανακρίβεια και σε περίπτωση που ο Αγοραστής απορρίψει το Αντικείμενο, τότε το Wildrobeεπικοινωνεί με τον Πωλητή και κανονίζει την επιστροφή του Αντικειμένου, με επιβάρυνση του Πωλητή σε σχέση με τα μεταφορικά έξοδα.

Τα Αντικείμενα στον Ιστότοπο αγοράζονται και πωλούνται με τη Συναλλαγή να πραγματοποιείται απευθειας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή και μόνο αυτοί είναι υπεύθυνοι για αυτήν τη Συναλλαγή. Με εξαίρεση τη διαχείρηση που πραγματοποιεί το Wildrobe σε σχέση με την πληρωμή και τη μεταφορά, όπως περιγράφεται κάτωθι, το Wildrobe δεν είναι μέρος, ούτε συμμετέχει ούτε φέρει καμία ευθύνη για την πραγματοποιήση ή για την εκτέλεση τέτοιου είδους Συναλλαγής. Παρόλαυτά, το Widlrobe θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην επίλυση κάθε ανακύπτοντος ζητήματος σε σχέση με κάθε Συναλλαγή που πραγματοποιείται στον Ιστότοπο.

Το Wildrobe επικουρεί τη διαδικασία πληρωμής και μεταφοράς του κάθε Αντικειμένου προκειμένου να διευκολύνει τις Συναλλαγές. Κάθε Συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του Ιστοτόπου υπόκειται στην πολιτική πληρωμής και μεταφοράς του Wildrobe. Τόσο ο Πωλητής όσο και ο Αγοραστής απαγορεύεται να ακυρώνουν μια Συναλλαγή με σκοπό να πραγματοποιήσουν την ίδια Συναλλαγή εκτός του Ιστοτόπου, χωρίς να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πληρωμής και μεταφοράς του Wildrobe, είτε πραγματοποιείται με τα ίδια μέρη είτε με άλλο Πωλητή ή Αγοραστή αντίστοιχα. Ενώ το Wildrobe δεν είναι μέλος στις Συναλλαγές, στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα μοναδικό και φιλικό περιβάλλον για όλους τους Χρήστες του. Σε περίπτωση έγερσης οποιονδήποτε διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν, το Wildrobe θα στηρίξει τόσο τον Πωλητή όσο και τον Αγοραστή προκειμένου να βρουν μια φιλική και κοινώς αποδεκτή λύση. Το Wildrobe δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τέτοιου είδους λύση μπορεί τελικά να βρεθεί.

Από τη στιγμή που το Wildrobe λάβει από τη μεταφορική εταιρεία το αντίτιμο της συναλλαγής που έχει καταβληθεί από τον Αγοραστεί, κρατά τη δική του προμήθεια, ύψους 20% συν Φ.Π.Α. και το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στο Λογαριασμό του Πωλητή στο Wildrobe. Ο Πωλητής θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί μέσα από το Wildrobe τη μεταφορά της καταβληθείσας πληρωμής σε λογαριασμό που θα υποδείξει ή να χρησιμοποιήσει την πληρωμή για δικές του αγορές μέσα στο Wildrobe.

Σε κάθε περίπτωση που το Wildrobe λάβει αίτημα για επιστροφή Αντικειμένου ή κάποιο παράπονο αντίστοιχα προβαίνει άμεσα σε εξέτασή του και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βρει μια αποδεκτή λύση για τον Αγοραστή. Παρόλαυτά δεν υπάρχει καμία δέσμευση ή εγγύηση ότι τέτοια προσπάθεια θα φέρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που το Wildrobe πραγματοποιήσει έλεγχο, διαπιστώσει την ακρίβεια της Καταχώρησης του Αντικειμένου και προχωρήσει σε αποστολή του, δεν υποχρεούται να αποδεχθεί αίτημα επιστροφής του. Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει το Αντικείμενο ξανά προς πώληση στον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση όμως το Wildrobe θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση για τον Αγοραστή.

 Στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση και σε περίπτωση που ο Πωλητής είναι αποδεδειγμένα προμηθευτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή κάθε φυσικό ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμα και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματος ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του σε σχέση με συμβάσεις καλυπτόμενες από τα άρθρα 3 εως 4 του ανωτέρω αναφερθέντος νόμου, τότε ενεργοποιούνται όλα τα δικαιώματα του καταναλωτή από τη μεταξύ τους σχέση, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων και του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη μεταξύ τους σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών με επιβάρυνση του καταναλωτή σε ότι αφορά τα έξοδα επιστροφής. 

Προσωπικά Μηνύματα

Εάν ο Χρήστης στέλνει Προσωπκά Μηνύματα σε άλλον Χρήστη, πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν στέλνει (i) μηνύματα ή πληροφορίες διαφημιστικού χαρακτήρα, (ii) spam ή περιεχόμενο με ιούς, (iii) ομαδικά μηνύματα οποιουδήποτε χαρακτήρα (π.χ. εάν ένα μήνυμα σταλεί σε περισσότερους από πέντε Χρήστες ή όταν τα ίδια μηνύματα αντιγράφονται και αποστέλονται στους Χρήστες που δεν έχουν ζητήσει τέτοιου είδους πληροφορίες, (iv) μηνύματα που περιλαμβάνουν κείμενα ή περιεχόμενο παράνομο ή που διαφορετικά έρχονται σε αντίθεση με το εφαρμοστέο δίκαιο, κοινώς παραδεδεγμένες ηθικές παραδοχές ή διατάξεις δημόσιας τάξης ή μηνύματα που είναι προσβλητικά, ή (v) μηνύματα που βλάπτουν, που προσπαθούν να βλάψουν ή μπορεί να βλάψουν άλλους Χρήστες, αυτόν τον Ιστότοπο ή την επιχείρηση ή τη φήμη του Wildrobe ή που διαφορετικά θα έρχεται σε αντίθεση με αυτούς του Όρους και Προϋποθέσεις.

Ανταλλαγή Αξιολόγησης Μεταξύ Χρηστών

Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να αξιολογήσει και να γράψει σχόλια για κάθε Χρήστη, μόνο σε περίπτωση που μια Συναλλαγή έχει λάβει χώρα μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση ενός Χρήστη που σχετίζεται με κάποιον άλλο θα πρέπει πάντοτε να είναι δίκαια, ειλικρινής και με σεβασμό στον άλλο Χρήστη. Ψεύδη και προσβολές μεταξύ Χρηστών καθώς και η δημοσίευση ψευδών πληροφοριών μέσω οποιασδήποτε από τις παρεχόμενς Υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή διαφορετικά από το Wildrobe απαγορεύεται ρητώς.

Το Wildrobe έχει δικαίωμα να διαγράφει από τον Ιστότοπο σχόλια και ψευδής, ανακριβής ή προσβλητικές αξιολογήσεις που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τα δικαιώματα άλλων Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων Χρηστών που δεν είχαν το δικαίωμα να αναρτούν σχόλια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι Επισκέπτες δεν έχουν το δικαίωμα να αναρτούν σχόλια σχετικά με Χρήστες του Wildrobe στον Ιστότοπο.

Ειδήσεις

Το Wildrobe έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αναρτά στον Ιστότοπο προτάσεις, διαγωνισμούς ή παιχνίδια (εφεξής "Διαγωνισμοί”) που συμμορφώνονται με το Ελληνικό Δίκαιο, να προτείνει νέες Υπηρεσίες ή/και να αλλάξει αυτούς του Όρους και Προϋποθέσεις αντίστοιχα. Σε περίπτωση ανακρίβειας μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο σχετικά με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, όπως κανονισμούς, οδηγίες ή περιγραφές σε σχέση με Διαγωνισμούς, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν.

Σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Wildrobe θα έχει το δικαίωμα να στέλνει στους Χρήστες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που παρέχεται από τους Χρήστες κατά την εγγραφή τους σχετικά με τις Υπηρεσίες και κάθε νέα προτεινόμενη υπηρεσία, ή κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που κατά την άποψη του Wildrobe μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της εμπειρίας των Χρηστών σε σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες. Τέτοιου είδους μηνύματα μπορεί να περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις, προσκλήσεις, προτροπές και περιγραφές υπαρχόντων ή νέων ή μελλοντικών Υπηρεσιών καθώς και προωθητικό περιεχόμενο. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποεγγραφεί από τα ανωτέρω αναφερθέντα μηνύματα ανά πάσα στιγμή.

Πληρωμή και Μεταφορικά

Το Wildrobe έχει δικαίωμα να λάβει στάνταρ προμήθεια ύψους 20% πλέον ΦΠΑ επί της τιμής πώλησης του Αντικειμένου για κάθε Συναλλαγή. Αποδέχεστε και συναινείτε ότι το Wildrobe δικαιούται, κατά τη δική του προαίρεση, να αλλάξει την πολιτική Προμήθειάς του. Το Wildrobe θα ενημερώνει πάντοτε τους Χρήστες του και θα δημοσιεύσει τέτοιου είδους αλλαγές στον Ιστότοπο. Όλες οι αναφορές ποσών γίνονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρετε διαφορετικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Επιπρόσθετα στην πληρωμή ενός αγορασθέντος αντικειμένου, οι Αγοραστές είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των μεταφορικών εξόδων του Wildrobe. Τα έξοδα μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στην αναρτηθείσα τιμή για κανένα από τα Αντικείμενα που είναι διαθέσιμα από τους Πωλητές στον Ιστότοπο αλλά θα εμφανίζεται πάντοτε στους Αγοραστές πριν την επιβεβαίωση οποιοασδήποτε αγοράς. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την ορθή και έγκαιρη πληρωμή του παραγγελθέντος Αντικειμένου, η οποία θα γίνεται με Αντικαταβολή με την παράδοση του Αντικειμένου στην δηλωθείσα από τον Αγοραστή διεύθυνση.

Οι Πωλητές είναι υπεύθυνοι για κάθε φόρο εισοδήματος που μπορεί να προκύψει από την πώληση οποιουδήποτε Αντικειμένου μέσω του Ιστοτόπου. Το ποσό που πρόκειται να λάβει ο Πωλητής σε περίπτωση πώλησης του Αντικειμένου που έχει αναρτήσει, εκτός της Προμήθειας, εμφανίζεται την ίδια στιγμή της ανάρτησης του Αντικειμένου.

Σε κάθε Συναλλαγή το Wildrobe θα ειδοποιεί τον Πωλητή και η συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία θα παραλαμβάνει κατόπιν συνεννόησης μαζί του από τη διεύθυνση που εκείνος θα έχει δηλώσει στο λογαριασμό του στον Ιστότοπο, το Αντικείμενο προκειμένου στη συνέχεια να το ελέγξει και να το αποστείλει στον Αγοραστή με την ειδική συσκευασία του Wildrobe. Ο Πωλητής από τη στιγμή που τοποθετείται παραγγελία για αναρτηθέν Αντικείμενό του πρέπει να αποστείλει με την προαναφερθείσα διαδικασία το πωληθέν Αντικείμενο μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά την παράλειψη ειδοποίησης από το Wildrobe για την Πώληση του Αντικειμένου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της ακρίβειας της περιγραφής του πωληθέντος Αντικειμένου από το Wildrobe, το Αντικείμενο αποστέλλεται στον Αγοραστή και παραδίδεται με την καταβολή του συνόλου της Πληρωμής στη μεταφορική εταιρεία.

Γενικές Αρμοδιότητες - Ευθύνη

Όλοι οι Χρήστες και Επισκέπτες κατανοούν, αποδέχονται και συναινούν ότι το Wildrobe δεν απαιτείται να εξακριβώνει (διατηρώντας όμως το δικαίωμα να το πράττει) και γι' αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο σχετικά με: (i) τις ενέργεις ή με την αδράνεια Χρηστών σε σχέση με τον Ιστότοπο ή/και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του, (ii) κάθε πληροφορία που ο Χρήστης αναρτά στον Ιστότοπο, τη θεματική που χρησιμοποιεί, την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή (iii) οποιοδήποτε Αντικείμενο ο Χρήστης πωλήσει μέσω του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του.

Κάθε Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις πληροφορίες που αναρτά στον Ιστότοπο και πρέπει να συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο που σχετίζεται με την εν γένει κοινοποίηση πληροφοριών στον Ιστότοπο. Συγκεκριμένα, αλλά μη περιοριστικά, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες δεν πρέπει να (i) παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, (ii) να καλλιεργούν μίσος, να χρησιμοποιούν αντίστοιχο λόγο, να κάνουν διακρίσεις ή να προωθούν το μίσος ή/και τη βία σε σχέση με τη φυλή, την εθνική προέλευση ή την εθνικότητα, (iv) να μεταδίδουν ψευδής ειδήσεις ή απόρρητες πληροφορίες (v) να προβαίνουν σε δυσφήμιση ή συκοφαντική δυσφήμιση, (vi) να πράττουν οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανηλίκους, (vii) να δημοσιεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήτα άλλων προσώπων ή να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα ή τους σχετικούς νόμους με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και (viii) να χρησιμοποιούν την ταυτότητα άλλων προσώπων.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το Wildrobe δεν είναι υπεύθυνο για την αυθεντικότητα, ποιότητα, ποσότητα των Αντικειμένων που πωλούνται ή αγοράζονται μέσω του Ιστοτόπου ή τη συμμόρφωσή τους με κάθε σχετική περιγραφή. Κάθε Χρήστης είναι απευθείας και αποκλειστικά υπεύθνος για τις πληροφορίες που αναρτά στον Ιστότοπο καθώς και για τα Αντικείμενα που καταχωρεί προς πώληση. Αποδέχεστε ότι (i) το Wildrobe δεν είναι υπεύθυνο για καμία ζημία, είτε υλική ή είτε ηθική που μπορεί να προκύψει αμέσως ή εμμέσως ως συνέπεια από την ανάρτηση πληροφοριών που πραγματοποιούν άλλοι Χρήστες στον Ιστότοπο και (ii) μόνο ο πάροχος πληροφοριών είναι υπεύθνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον Ιστότοπο και τη συμμόρφωση αυτών με το εφαρμοστέο Δίκαιο. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των προς πώληση Αντικειμένων του καθώς και για την ακριβή περιγραφή τους. Σε καμία περίπτωση το Wildrobe δεν θα προβαίνει σε έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών του Αντικειμένου κατά την καταχώρησή του αλλά θα ελέγχει πάντοτε το ίδιο το Αντικείμενο μετά την παραλαβή του από την επιλεγμένη διεύθυνση από τον Πωλητή και πριν την παράδοσή του στον Αγοραστή, διατηρώντας το δικαίωμα να το απορρίψει λόγω ανακρίβειας της περιγραφής του στον Ιστότοπο. Το Wildrobe διατηρει επίσης το δικαίωμα να απορρίπτει Αντικείμενα που δεν θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στην αισθητική και γενικότερη φιλοσοφία του.

Αποδέχεστε λοιπόν και συναινείτε ότι μόνον ο Χρήστης ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια της περιγραφής του Αντικειμένου, τις δηλώσεις του, καθώς και γενικότερα την ακρίβεια άλλων παρεχόμενων πληροφοριών και τέλος για το σύνολο του περιεχομένου των επικοινωνιών του με άλλους Χρήστες. Μόνον ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να πραγματοποιεί Συναλλαγές με άλλους Χρήστες καθώς και για τον καθορισμό της τιμής του Αντικειμένου, την ημερομηνία παραδοσής του καθώς και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Wildrobe δεν φέρει καμία ευθύνη (i) από παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που προέρχεται από την ανάρτηση φωτογραφιών ή πληροφοριών ή άλλου υλικού που ενσωματώνεται στην Καταχώρηση ή (ii) σχετικά με οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ Πωλητών και Αγοραστών και δεν θα συμμετάσχει άλλως έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίλυσή τους, ωστόσο θα καταβάλλει προσπάθεια εύρεσης αμοιβαίως αποδεκτής λύσης.

Δικαιώματα του Χρήστη, ευθύνη του Χρήστη, Δηλώσεις και Εγγυήσεις

Υποχρεώσεις και Ευθύνη

Οι Χρήστες αποδέχονται τα ακόλουθα: (i) όταν εγγράφονται στον Ιστότοπο να παρέχουν αληθής πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού τους ονόματος, έτους γέννησης, φύλου, πόλης και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (, (ii) να εγγράφονται μόνο μια φορά στον Ιστότοπο και να μην δημιουργούν περισσότερους από έναν Λογαριασμούς Χρήστη, εκτός από την περίπτωση που ο Λογαριασμός Χρήστη έχει γίνει γνωστός και προσβάσιμος σε τρίτα μέρη αλλά μόνο έπειτα από έγγραφη ενημέρωση του Wildrobe (η αποστολή e-mail αρκεί), το οποίο θα έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον παλιό Λογαριασμό Χρήστη, (iii) να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του για τη διενέργεια κάθε είδους παράνομων πράξεων, (iv) να παρέχουν αντικειμενικές, σωστές, εύληπτες και λεπτομερής πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο προς πώληση Αντικείμενο, (v) να μην αντιγράφουν ή πραγματοποιούν παράνομη χρήση πληροφοριών που υπάρχουν στον Ιστότοπο και αναρτήθηκαν από το Wildrobe ή από οποιονδήποτε άλλο Χρήστη του Ιστοτόπου και (vi) να διασφαλίζουν ότι η προτεινόμενη τιμή για πώληση καθώς και άλλες πληροφορίες είναι επίσης ορθές.

Οι Χρήστες και οι Επισκέπτες συμφωνούν ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν: (i) δεν θα αναρτούν ή με άλλον τρόπο παρέχουν πληροφορίες ή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών δεδομένων, όπως αρχεία, προγράμματα, φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα (εφεξής καλούμενα "Δεδομένα”) τα οποία είναι παραπλανητικά ή μη αληθή; (ii) δεν θα προωθούν την πώληση αντικειμένων των οποίων η κυκλοφορία είναι απαγορευμένη ή περιορισμένη, (iii) δεν θα χρησιμοποιούν φωτογραφίες (α) για τις οποίες δεν έχουν κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων, (β) που περιλαμβάνουν συνδέσμους σε άλλους Ιστοτόπους, (γ) όπου άλλοι άνθρωποι εκτός από τον Χρήστη απεικονίζονται εκτός αν αυτοί έδωσαν τη συναίνεση για την χρήση, την ανάρτηση και τη δημοσίευση αυτών των φωτογραφιών ή (δ) εμπεριέχουν ερωτικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο ή διαφορετικά παραβιάζουν τον νόμο, (iv) δεν θα χρησιμοποιούν ούτε με έμμεσο ούτε με άμεσο τρόπο σήματα στις περιγραφές των Αντικειμένων, τα οποία δεν έχουν κατοχυρώσει; (v) να μην προτείνουν εν γνώσει τους την πώληση και αγορά Αντικειμένων που παρήχθησαν σε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (vi) δεν παραβιάζουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας ή δικαιώματα τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας); (vii) δεν παραβιάζουν το εφαρμοστέο δίκαιο ή οποιονδήποτε κανονισμό; και (viii) δεν αναρτούν Δεδομένα αντίθετα με τον νόμο ή Δεδομένα που περιλαμβάνουν ιούς ή άλλα προγράμματα υπολογιστών ή αρχεία και τα οποία μπορεί να (α) διαταράξουν την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του, (β) τοποθετηθούν στους υπολογιστές του Χρήστη και προκαλέσουν εξ αυτού του λόγου βλάβη στον Χρήστη ή στην περιουσία του ή εμπορδίσουν τον Χρήστη από το να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του καθώς και τον υπολογιστή του.

Περαιτέρω, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες δεν θα συγκεντρώνουν, μεταφέρουν ή θα καθιστούν δημόσια, θα δημοσιεύουν ή θα αποκαλύπτουν σε άλλα μέσα δεδομένα που απέκτησαν μέσω του Ιστοτόπου που σχετίζονται με άλλους Χρήστες συμπεριλαμβανομένου δεδομένων σχετικά με Συναλλαγές, προσωπικών δεδομένων, δεδομένων σχετικά με τα προς πώληση Αντικείμενα κ.α. εφόσον οι εν λόγω ενέργειες παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέρονται άλλων Χρηστών. Αυτός ο περιορισμός δεν σχετίζεται και δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία "share” που υπάρχει στον Ιστότοπο που παρέχει τη δυνατότητα στους Χρήστες να μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες. Το Wildrobe δεν είναι υπεύθνο για τη συμπεριφορά κανενός Χρήστης σχετικά με την Χρήση του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το Wildrobe δεν είναι υπεύθνο για καμία ακατάλληλη διενέργεια ή μη διενέργεια συναλλαγής από κάποιον Χρήστη.

Δηλώνετε ότι είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού και του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για κάθε και όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με το συγκεκριμένο κωδικό ή λογαριασμό. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα γραπτώς το Wildrobe για κάθε παραβίαση της ασφάλειάς σας στον Ιστότοπο, για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού ή του λογαριασμού σας ή για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειάς σας και να φροντίζετε να διασφαλίζετε την έξοδό σας από το λογαριασμό σας μετά από κάθε χρήση του Ιστοτόπου. Το Wildrobe δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προέλθει από δική σας αμέλεια ή δόλο σε σχέση με αυτές τις υποχρεώσεις. Οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρεώση να ανανεώνουν προσηκόντως κάθε πληροφορία στον Ιστότοπο που γίνεται περιττή, δεν ισχύει πλέον ή δεν εφαρμόζεται λόγω αλλαγών στα προηγουμένως υποβληθέντα στοιχεία του Χρήστη σχετικά με τον ίδιο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με Αντικείμενα που αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο καθώς και την κατάσταση αυτών.

Δηλώσεις και Εγγυήσεις

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, δηλώνεται και εγγυάστε ότι (i) είστε φυσικό πρόσωπο, 18ετών και άνω (φυσικά πρόσωπα κάτω από 18 ετών θα πρέπει πάντοτε και σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Wildrobe μόνο υπό την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα τους, ο οποίος θα πρέπει επίσης να είναι τουλάχιστον 18 ετών). Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ενήλικας Χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται μόνο και αποκλειστικά για την κάλυψη προσωπικών αναγκών σας και όχι σε σχέση με εμπορική δραστηριότητα και δηλώνετε ότι έχετε πλήρη ικανότητα και δικαίωμα να πραγματοποιείτε Συναλλαγές στον Ιστότοπο, (ii) θα συμμορφώνεστε προσηκόντως με όλες σας τις υποχρεώσεις όπως αυτές τίθενται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και κάθε άλλη Πολιτική του Ιστοτόπου, (iii) είστε πλήρως και κατά αποκλειστικότητα υπεύθυνος για κάθε Συναλλαγή που πραγματοποιείτε στον Ιστότοπο (iv) αφότου παραγγείλετε ένα Αντικείμενο, θα αγοράσετε όντως αυτό το Αντικείμενο και κατανοείτε ότι η μη εκπλήρωση της Συναλλαγής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση σας να αποζημιώσετε τον Πωλητή για την απώλεια που υπέστη, (v) και (vi) θα καταβάλλετε προσηκόντως την αμοιβή του Πωλητη, μέρος της οποίας θα αποτελεί την προμήθεια του Wildrobe, ύψους 20% συν Φ.Π.Α. ως αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών του, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Wildrobe

Το Wildrobe δικαιούται, κατά τη δική του προαίρεση, να περιορίσει ή να τερματίσει το δικαίωμα οποιουδήποτε Χρήστη ή Επισκέπτη να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής πληροφοριών ή/και φωτογραφιών που ανάρτησε στον Ιστότοπο, ακυρώνοντας το λογαριασμό του Χρήστη και αποτρέποντας έναν Χρήστη από το να επαεγγραφεί στον Ιστότοπο ή έναν Επισκέπτη από το να ξαναεπισκεφτεί τον Ιστότοπο. 

Το Wildrobe μπορεί κατά τη δική του αποκλειστική προαίρεση να στέλνει εκ των προτέρων επίσηη ανακοίνωση σε τέτοιους Χρήστες ή Επισκέπτες σε περίπτωση που αυτοί:

 1. παραβιάζουν ή δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους Παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιουσδήποτε άλλους κανόνες του Ιστοτόπου σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
 2. παρείχαν λανθασμένες, ελλειπείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες όταν εγγράφονται ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. 
 3. αποκάλυψαν ψευδής ή ανακριβείς πληροφορίες στον Ιστότοπο, προσέβαλε άλλους ανθρώπους ή έδρασε με ακατάλληλο τρόπο. 
 4. χρησιμοποίησαν την ταυτότητα άλλων Χρηστών ή έδρασαν παράνομα με κάποιο άλλο τρόπο. 
 5. συνδέθηκαν από την ίδια ΙP διεύθυνση ή τον ίδιο υπολογιστή, στον οποίο η πρόσβαση παρεμποδίστηκε εξαιτίας παραβιάσεων.

Το Wildrobe θα έχει το δικαίωμα, κατά τη δική του αποκλειστική προαίρεση, με ή χωρίς να αποστείλει επίσημη ειδοποίηση στον Χρήστη ότι παραβιάζει τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, να παρεμποδίσει μερικώς ή ολικώς το Λογαριασμό Χρήστη αυτού του Χρήστη, και σαν αποτέλεσμα ο Χρήστης θα στερείτε τη δυνατότητα να γράφει μηνύματα ή επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή να λάβει οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες.

Μερική παρεμπόδιση πρόσβασης σημαίνει ότι o Χρήστης δε θα μπορεί να αναρτά Αντικείμενα στις αντίστοιχες Καταχωρίσεις ή/και να επικοινωνεί με άλλους Χρήστες. Ολική παρεμπόδιση πρόσβασης σημαίνει ότι ο Λογαριασμός Χρήστη θα έχει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης ή/και θα ακυρωθεί και ότι η δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο από τον υπολογιστή του Χρήστη θα παρεμποδίζεται πλήρως. Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι μετά την πλήρη παρεμπόδιση δεν θα έχει το δικαίωμα να επανεγγραφεί στον Ιστότοπο. Η ακύρωση του Λογαριασμού του Χρήστη δεν σημαίνει ότι το Wildrobe θα διαγράψει όλες τις σχετικές πληροφορίες με τον Λογαριασμό ή τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη. Η προαναφερθείσα διαγραφή θα εναπόκειται στην αποκλειστική επιλογή και προαίρεση του Wildrobe μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει και να αποθηκεύσει τέτοιου είδους πληροφορίες σε σχέση με μια έρευνα ή όπως άλλως ορίζεται από το νόμο ή με σκοπό να λάβει νόμιμα μέτρα συνεπεία παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιονδήποτε άλλων Κανονισμών του Ιστότοπου.

Το Wildrobe έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) με σκοπό την απόσυρση παράνομου υλικού, να επιτηρεί ανά πάσα στιγμή την κίνηση των Χρηστών και των Επισκεπτών και οι Χρήστες και οι Επισκέπτες εφεξής συμφωνούν σε αυτό. Πάντοτε με χρήση νόμιμων μέσων, το Wildrobe έχει δικαίωμα να ερευνά κάθε παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και να ενημερώνει καταλλήλως τις αρμόδιες αρχές επί τούτου.

Το Wildrobe αποσκοπώντας στην προστασία των Χρηστών και των Επισκεπτών του Ιστοτόπου από απάτη, κλοπή ταυτότητας, κακές Συναλλαγές και άλλους είδους αδικήματ, μπορεί να συλλέγει δεδομένα σε σχέση με τις κινήσεις των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα, εάν ο Χρήστης παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και άλλους Κανονισμούς του Ιστοτόπου, όπως για παράδειγμα προσβάλωντας άλλους Χρήστες, παρέχοντας ψευδής πληροφορίες, παραβιάζοντας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χρησιμοποιώντας και μεταδίδοντας ιούς, κλέβοντας στοιχεία ταυτοτήτων και άλλες παρόμοιες πράξεις.

To Wildrobe έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αφαιρεί από τον Ιστότοπο Αντικείμενα τα οποία έχουν αναρτηθεί από Χρήστη στις σχετικές καταχωρίσεις ή κάθε άλλη πληροφορία που παρέχεται από το Χρήστη εάν αυτά τα Αντικείμενα ή οι πληροφορίες δεν συνάδουν με τη γενικότερη αισθητική και στυλ του Ιστότοπου ή/και να παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή εφαρμοστέο δίκαιο.

Το Wildrobe έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επανατοποθετήσει και αναδιατάξει τις Καταχωρίσεις ή κάθε άλλη αναρτηθείσα και δημοσιευθείσα πληροφορία σε σχέση με τα Αντικείμενα, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες αλλαγές δεν αλλάζουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της πληροφορίας που παρέχεται από τον Χρήστη, προκειμένου να κάνουν χρήση του Ιστοτόπου περισσότερο κατάλληλο ή φιλικό ή διαφορετικά απαραίτητο προκειμένου να προάγει τους σκοπούς του Ιστοτόπου.

Το Wildrobe έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την αποκλειστικά δική του προαίρεση και με την επιφύλαξη προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης, να τερματίσει την νομική του σχέση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με κάθε άλλο Χρήστη ή να τερματίσει την νομική του υπόσταση παύοντας τη λειτουργία του. O Χρήστης έχει δικαίωμα να τερματίσει τη νομική του σχέση με το Wildrobe ανά πάσα στιγμή μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του προς αυτό ή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη και την ακύρωση του Λογαριασμού του στον Ιστότοπο. 

Το Wildrobe έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τερματίσει μονομερώς ή να αναστείλει ή να μεταφέρει σε τρίτα μέρη τη λειτουργία του Ιστοτόπου και στο μέτρο του δυνατού θα χρησιμοποιήσει εμπορικές εύλογες προσπάθειες προκειμένου να ειδοποιήσει τους Χρήστες του περί αυτού.

Υπηρεσίες από τρίτα μέρη

Μπορείτε να εγγραφείτε στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας υπηρεσίες τρίτων μερών (π.χ.Facebook, G-mail) και διαφορετικά να καταστήσει δυνατό σε υπηρεσίες τρίτων μέρων να ενσωματωθούν απευθείας στην εμπειρία που σας προσφέρει το Wildrobe. Επιτρέποντας υπηρεσίες τρίτων μερών μέσα στην Υπηρεσία, δίνετε έγκριση στο Wildrobe να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε τέτοιους είδους υπηρεσίες γι’ αυτό το σκοπό.

Παρακαλώ θυμηθείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο τα τρίτη μέρη που παρέχουν υπηρεσίες χρησιμοποιούν και αποκαλύπτουν τις πληροφορίες σας διέπεται αποκλειστικά από τις πολιτικές που εφαρμόζουν τέτοιους είδους τρίτα μέρη και το Wildrobe δεν θα έχει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν ή άλλες ενέργειες τρίτων μερών ή υπηρεσίες που μπορεί να ενεργοποιούνται μέσα στην Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα το Wildrobe δεν έχει ευθύνη για την ακρίβεια, διαθεσιμότητα ή αξιοπιστία καμίας πληροφορίας, περιεχομένου, Αντικειμένων, απόψεων ή δηλώσεων που γίνονται διαθέσιμες σε σχέση με υπηρεσίες τρίτων μερών. Για τα προαναφερθέντα, το Wildrobe δεν έχει ευθύνη για καμία ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή εικάζεται ότι προκλήθηκε σε σύνδεση με τη χρήση ή σε εξάρτηση με τέτοιου είδους υπηρεσίες τρίτων μερών. Το Wildrobe επιτρέπει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά απλώς ως διευκόλυνση και η προσθήκη τέτοιων χαρακτηριστικών δεν συνεπάγεται την αποδοχή ή σύστασή τους.

Σύνδεση με άλλους Ιστοτόπους

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ιστοτόπους τρίτων μερών. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για τη δική σας διευκόλυνση σε εσάς και όχι σαν επιδοκιμσία του Wildrobe των περιεχομένων των ιστοτόπων τέτοιους είδους τρίτων μερών. Το Wildrobe δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο συνδεδεμένων τρίτων μερών-ιστοτόπων και δεν κάνει αναπαραγωγή σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του περιεχομένου σε τέτοιους ιστοτόπους τρίτων μερών. Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε σε συνδέσμλους τρίτων μερών ιστοτόπων, πράττετε σύμφωνα με δικό σας ρίσκο και ευθύνη.

Περιεχόμενο του Ιστοτόπου

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, όπως κείμενα, γραφικά, εικόνες, σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και άλλη ύλη (συλλογικά "το Περιεχόμενο") προστατεύεται από διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο. Μη επιτρεπόμενη χρήση του Περιεχομένου μπορεί να παραβιάζει διατάξεις προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων και κάθε άλλου εφαρμοστέου νόμου. Πρέπει να κρατάτε όλες τις σχετικές ειδοποιήσεις περίπ πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο αρχικό Περιεχόμενο και σε κάθε αντίγραφο που έχετε του Περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται να πουλήσετε ή να τροποποιήσετε το Περιεχόμενο ή να αναπαράγετε, παρουσιάσετε ή δημοσίως εκτελέσετε, διανείμετε ή διαφορετικά χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο με κάθε τρόπο για κάθε δημόσια ή εμπορικό λόγο. Η χρήση του Περιεχομένου σε κάθε άλλο ιστότοπο ή σε κάθε άλλο δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για κάθε σκοπό απαγορεύεται.

Ευθύνη του Wildrobe

Το Περιεχόμενο μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Το Wildrobe δεν αντιπροσωπεύει ή εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα του Περιεχομένου σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση του Ιστότοπου και του Περιεχομένου. Η χρήση του Ιστότοπου και του Περιεχομένου διενεργείται με δική σας ευθύνη και κίνδυνο. Αλλαγές θα γίνονται περιοδικά στον Ιστότοπο και μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή.

Το Περιεχόμενο μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Το Wildrobe δεν αντιπροσωπεύει ή εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα του Περιεχομένου σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση του Ιστότοπου και του Περιεχομένου. Η χρήση του Ιστότοπου και του Περιεχομένου διενεργείται με δική σας ευθύνη και κίνδυνο. Αλλαγές θα γίνονται περιοδικά στον Ιστότοπο και μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή.

Το Wildrobe δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς κανένα λάθος ή ότι ο Ιστότοπος και o εξυπηρετητής δεν έχουν ιούς ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. To Wildrobe δεν είναι υπεύθυνο για κανένα κόστος που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο του και ως αποτέλεσμα χρειαστεί να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε εξοπλισμό ή δεδομένα.

O Ιστότοπος, οι Υπηρεσίες του και το Περιεχόμενο παρέχονται χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους.

Το Wildrobe δε θα θεωρείται υπεύθυνο για καμία ζημιά (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς κανένα περιορισμό τυχαίων και συμπτωματικών βλαβών, απώλειας κερδών ή βλαβών που προέρχονται από απώλεια δεδομένων) που προέρχονται από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών του και του σχετικού Περιεχομένου.

Υποβολή από Χρήστες

Γενικά και εκτός αν ρητά τίθεται διαφορετικά κάθε επικοινωνία και Περιεχόμενο που αναρτάτε στον Ιστότοπο δεν θεωρείται απόρρητo. Αναρτώντας Περιεχόμενο στον Ιστότοπο αυτόματα παρέχετε στο Wildrobe ατελώς, διαρκώς μη αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, δημοσιεύει, επεξεργάζεται, μεταφράζει, διανέμει, εκτελεί και εμφανίζει την επικοινωνία και το Περιεχόμενο με κάθε μορφή, σε κάθε μέσο και με τη χρήση κάθε είδους τεχνολογίας είτε είναι γνωστή σήμερα είτε αναπτυχθεί σε μελλοντικό χρόνο και να χορηγείτε άδεια για περαιτέρω εκμετάλλευση τέτοιων δικαιωμάτων μέσω πολλαπλών βαθμίδων σχετικών περαιτέρω αδειοδοτήσεων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όταν δημιουργείτε μια Καταχώρηση ενός Αντικειμένου στο Wildrobe αυτόματα παραχωρείτε στο Wildrobe και στους Χρήστες του το δικαίωμα να εμφανίζουν, επεξεργάζονται, τροποποιούν και χρησιμοποιούν και επαναχρησιμοποιούν φωτογραφίες που έχετε υποβάλλει με την ανάρτηση με κάθε τρόπο, σε κάθε μέσο που είναι γνωστό ή που θα δημιουργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο για το σκοπό της εκ νέου καταχώρισης ή πώλησης του ίδιου Αντικειμένου στο Wildrobe.

To Wildrobe δεν παρακολουθεί τις επικοινωνίες των Χρηστών εκ των προτέρων, επισκοπεί και εξετάζει όλα τα προς ανάρτηση Αντικείμενα και διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε Αντικείμενο που δεν συμπλέει με την φιλοσοφία, την αισθητική και το σεβασμό σε ποιοτικά Αντικείμενα, όπως έχει διαμορφωθεί στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που το Wildrobe λαμβάνει γνώση σχετικά με επικοινωνίες ή Περιεχόμενο που κατά ισχυρισμό Χρήστη δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το Wildrobe διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει τον ισχυρισμό και να αποφασίσει καλόπιστα και κατά τη δική του κρίση εάν θα αποσύρει ή θα ζητήσει τη διαγραφή της συγκεκριμένης επικοινωνίας ή Περιεχομένου. Το Wildrobe δεν έχει ευθύνη προς τους Χρήστες ή τους Επισκέπτες για την εκτέλεση ή εφαρμογή τέτοιων κινήσεων. Το Wildrobe διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε Χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του και να αποτρέπει περαιτέρω πρόσβαση στον Ιστότοπο λόγω της παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή εφαρμοστέου δικαίου και το δικαίωμα να διαγράφει Περιεχόμενο και επικοινωνίες που είναι προσβλητικές ή/και διασπαστικές.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε και να απαλλάξετε το Wildrobe, τους υπευθύνους, υπαλλήλους, διευθυντές και αντιπροσώπους από και σχετικά με διεκδικήσεις, πράξεις ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς όριο εύλογων νομικών και λογιστικών εξόδων, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου, των Υπηρεσιών ή τις παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Το Wildrobe θα σας παρέχει σχετική ειδοποίηση εγκαίρως σε ότι αφορά τέτοιου είδους απαιτήσεις, αγωγές ή διαδικασίες γενικότερα και θα σας βοηθήσει με δική σας οικονομική επιβάρυνση να υπερασπιστείτε τέτοιου είδους απαιτήσεις, αγωγές ή διαδικασίες.

Πληροφορίες Χρήστη

Το Wildrobe μπορεί, ακολουθώντας τους όρους που τίθενται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομέων Προσωπικού Χαρακτήρα, να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από εσάς, συμπεριλομβανομένης της διεύθυνσης IP, του ονόματος, της διεύθυνσης ταχυδρομείου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της χρήσης του Ιστοτόπου για λόγους προώθησης αλλά και ενδο-επιχειρησιακής χρήσης και μπορεί να αποκαλύπτει πληροφορίες σε τρίτα μέρη για τέτοιους σκοπούς.

Διάφορα

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κηρυχθεί ως άκυρη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα μιας τέτοιας διάταξης δεν θα επιρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Καμία παραίτηση από τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από τέτοιο και κάθε άλλο όρο. Εκτός από ότι ρητώς προβλέπεται σε κάθε άλλο Κανονισμό του Ιστοτόπου, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Wildrobe σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου, των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου του. Κάθε αλλαγή σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να γίνεται γραπτά και να υπογράφεται από κάποιον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Wildrobe.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Wildrobe και κάποιου Χρήστη του Ιστοτόπου σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήριο ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Επιπρόσθετα, ο Χρήστης μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις σχετικά με την πρόσβαση, χρήση ή λειτουργία του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών του με την μορφή παραπόνου. Οποιοδήποτε παράπονο πρέπει να υποβάλλεται στο Wildrobe μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο.

Εάν δεν αποδέχεστε τη συμμόρφωση με αυτούς ή οποιουσδήποτε μελλοντικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε ή εισέρχεστε (ή συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ή να εισέρχεστε) στον Ιστότοπο.

0.216 seconds